Всички знаем, че в бизнеса макар и да няма правила, съществуват такива принципи и общи практики,…