Ако се възхищавате от някого, подарете му букет ... майорана. Точно така постъпвали в Древен Египет.…