Почти в центъра на Азия, като син полумесец се е разположило езерото Байкал. От далечни времена…