Връзката предполага в един момент да се развие на ниво живеене заедно или брак, когато и…