Занижената самооценка съвсем не е проблем само за големите. Щом хлапето започне да общува с връстниците…