Любовта започва от уважението и обожанието към самите вас. Ако вие не можете да се обичате,…