Наясно сме, че определени плодове и зеленчуци, а също така и други хранителни продукти, имат ползи…