Днес работната среда постепенно се промени в полза на жените. И докато те се учат как…