Колко често ви се е случвало да пропускате фитнес тренировката не поради важен ангажимент, а просто…