Бизнесът като общо понятие е динамична величина, която кара нейните участници да са постоянни нащрек за…