Останала сте без работа? Твърде вероятно е да загубите и партньора си. Нищо чудно да останете и…